Article 3120

Title of the article

DIAGNOSTIC METHODS OF GAS FLOWS’ DYNAMIC PRESSURE IN THE PERIPHERAL GAPES OF TURBO MACHINES 

Authors

Danilin Aleksandr Ivanovich, Doctor of engineering sciences, associate professor, head of the sub-department of radio engineering, Samara National Research University (34, Moskovskoye highway, Samara, Russia), E-mail: aidan@ssau.ru
Ivanova Yana Aleksandrovna, Postgraduate student, Samara National Research University (34, Moskovskoye highway, Samara, Russia), E-mail: ivanova.yaa@ssau.ru 

Index UDK

681.586.5 

DOI

10.21685/2072-3059-2020-1-3 

Abstract

Background. Object of research are modern methods of non-contact product diagnostics. The subject of research is a diagnostics of dynamic pressure gas flows near the peripheral ends of the bladed wheel of a turbomachine. The purpose of the work is the analysis of methods for diagnosing the parameters of turbomachines and the development of the design of a dynamic pressure sensor.
Materials and methods. The studies were carried out using the optical characteristics of fiber Bragg gratings.
Results. An analysis of non-contact diagnostic methods is carried out, the most relevant method based on the reflective properties of the optical fiber is identified. Proposed dynamic pressure sensor design.
Conclusions. Based on the analysis to diagnose the dynamic pressure gas streams in the area of the peripheral gap turbomachinery blade wheel sensor has been selected from fiber Bragg gratings. 

Key words

fiber, dynamic pressure, non-contact measurement methods, the fiber Bragg grating 

Download PDF
References

1. Danilin A. I. Beskontaktnye izmereniya deformatsionnykh parametrov lopatok v sistemakh kontrolya i upravleniya turboagregatami [Non-contact measurements of the deformation parameters of the blades in control systems and control of turbine units]. Samara: Izd-vo Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2008, pp. 189–198. [In Russian]
2. Patent 2018104931 Russian Federation. Avtomaticheskoe ustroystvo termomekhanicheskogo upravleniya radial'nym zazorom mezhdu kontsami rabochikh lopatok rotora i statora kompressora ili turbiny dvukhkonturnogo gazoturbinnogo dvigatelya [Automatic device for thermomechanical control of the radial clearance between the ends of the rotor blades and the stator of a compressor or a turbine of a double-circuit gas turbine engine]. Eskin I. D., Startsev N. I., Falaleev S. V. No. 2684073; appl. 08.02.2018; publ. 03.04.2019, bull. no. 10. [In Russian]
3. Patent 2014154334/28 Russian Federation. Sposob izmereniya radial'nykh zazorov mezhdu tortsami lopatok rabochego kolesa i statornoy obolochkoy turbo-mashiny [The method of measuring radial clearances between the ends of the impeller vanes and the stator shell of a turbo machine]. Belopukhov V. N., Podlipnov P. E., Raykov B. K., Sekisov Yu. N., Skobelev O. P. No. 2587644; appl. 30.12.2014; publ. 20.06.2016, bull. no. 17. [In Russian]
4. Patent 2016132350 Russian Federation. Sposob izmereniya radial'nogo zazora mezhdu tortsami rabochikh lopatok i statorom gazoturbinnogo dvigatelya [The method of measuring the radial clearance between the ends of the blades and the stator of a gas turbine engine]. Borovik S. Yu., Korshikov I. G., Sekisov Yu. N., Skobelev O. P. No. 2648284; appl. 04.08.2016; publ. 23.03.2018, bull. no. 9. [In Russian]
5. Patent 2013139738/06 Russian Federation. Ventilyator ili kompressor turbomashiny [Turbomachine fan or compressor]. Byuyl' F. Sh., Leru A., Turen D., Lyannere K., Sarnago F., Bernar S. No. 2585154; appl. 25.01.2012; publ. 10.03.2015, bull. no. 15. [In Russian]
6. Patent 2015124042 Russian Federation. Sposob izmereniya rasstoyaniya i ustroystvo izmereniya rasstoyaniya [The method of measuring distance and a device for measuring distance]. Myuller A., Poleski P., Trich K., Voychek R.-D. No. 2691135; 19.06.2015; publ. 11.06.2019, bull. no. 17. [In Russian]
7. Patent 2009127647/28 Russian Federation. Ustroystvo i sposob beskontaktnogo izmereniya vibratsii lopatok [Device and method for non-contact measurement of blade vibration]. Tsilinski M., Tsigler G. No. 2465562; appl. 12.12.2007; publ. 27.01.2011, bull. no. 30. [In Russian]
8. Patent 2017117278 Russian Federation. Sposob i ustroystvo monitoringa lopatochnogo kolesa aviatsionnogo dvigatelya posredstvom izmereniya polozheniya ravnovesiya [Method and device for monitoring the blade wheel of an aircraft engine by measuring the equilibrium position]. Zhere V., Nik Zh. No. 2686654; appl. 15.10.2015; publ. 29.04.2019, bull. no. 13. [In Russian]
9. Patent 2015108301/28 Russian Federation. Emkostnoy inertsionnyy datchik davleniya, sposob ego sborki i sposob izmereniya davleniya [Capacitive inertial pressure sensor, method of assembly and method for measuring pressure]. Kazaryan A. A. No. 2589494; appl. 11.03.2015; publ. 10.07.2016, bull. no. 19. [In Russian]
10. Patent 2012125667/28 Russian Federation. Volokonno-opticheskiy tortsevoy datchik davleniya (ego varianty) [Fiber optic end pressure sensor (its variants)]. Simonov M. A., Del'nov S. V., Zarenbin A. V. No. 2522791; appl. 20.06.2012; publ. 20.07.2014, bull. no. 20. [In Russian]
11. Patent 2016144114 Russian Federation. Volokonno-opticheskiy datchik davleniya [Fiber optic pressure sensor]. Gafner V. A., Smirnov I. I. No. 2628734; appl. 09.11.2016; publ. 21.08.2017, bull. no. 24. [In Russian]
12. Patent 2014122444/28 Russian Federation. Ustroystvo dlya izmereniya davleniya i temperatury v potoke gaza i/ili zhidkosti i stend dlya ispytaniya i izmereniya kharakteristik raboty gazoturbinnogo dvigatelya [The device for measuring pressure and temperature in a gas and/or liquid flow and the stand for testing and measuring the performance of a gas turbine engine]. Davydova L. N., Erichev D. Yu., Zamyshlyaev A. N., Samsonov V. M. No. 2567470; appl. 03.06.2014; publ. 10.11.2015, bull. no. 31. [In Russian]

 

Дата создания: 15.05.2020 09:19
Дата обновления: 15.05.2020 10:02